آرشیو اقتصادی
توسط کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی ناحیه:

تخصیص 55 مورد وام قالیبافی جهت افزایش توان اقتصادی خانواده های بسیجی

با حمایت مستقیم ناحیه سپاه جلفا استان آذربایجان شرقی:

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جلفا استان آذربایجان شرقی: